Welkom op Natuurpunt Brugge

Er is nog geen voorpagina-inhoud aangemaakt.

In de kijker

Vogeltelling

Beeld je in: je bent een vogel. Het is winter. Je gaat op zoek naar een tuin om uit te rusten. Of om voedsel te zoeken. Ga mee op vogelvlucht en bekijk jouw tuin door de ogen van een vogel.

  • Kan ik insecten of fruit vinden in je tuin? 
  • Zijn er struiken, bomen en hagen om in te schuilen?  
  • Kan ik materiaal vinden om een nest te bouwen? 
  • Is er een nestkast die op de juiste plek hangt? 
  • Vind ik proper drinkwater?

Meer tips voor een vogelvriendelijke tuin: http://tinyurl.com/jaqxdg3

 

Nu al noteren!

zaterdag 11 feb, 9.30-11.30 u, zaal Nieuwvliet, Lieven Gevaertplein 4, 8020 Oostkamp

De invloed van de voorgeschiedenis op de plantensoortensamenstelling en diversiteit van bossen

Lezing met presentatie door prof. Mantin Hermy, hoogleraar KU Leuven (hoofd van de afdeling Bos Natuur en Landschap aan het departement Aard- en Omgevingswetenschappen) en gastdocent Universiteit Gent. 

Prof. Hermy is een pionier op het vlak van natuur- en milieu-integratie. Zijn werk kreeg internationale weerklank en heeft geleid tot een aangepast bos-, natuur- en groenbeheer in Vlaanderen. Zijn werk over groenbeheer en groendaken in verstedelijkte gebieden is trendsettend geweest. 

Info en organisatie: Plantenwerkgroep Oostkamp - Imar Clous, e-mail:  imar.clous@scarlet.be

Entree € 5 (leden plantenwerkgroep gratis)

 

 

Brugse groene gordel doorgeknipt?

Natuurpunt Brugge is bijzonder teleurgesteld over de gewijzigde plannen die voorliggen over de afbakening van het Regionaalstedelijk gebied Brugge.
214 hectare open ruimte, voor het grootste deel waardevol landbouwgebied maar ook permanente graslanden en bos krijgen in deze plannen een andere bestemming. Langs de Blankenbergse steenweg is deze gewijzigde bestemming een nieuw voetbalstadion en industriezone. De Spie, Chartreuse en St. Elooi (in Zedelgem) worden alle als industriezone ingekleurd.
In het vorige plan voor een voetbalstadion in de Chartreuse was nog sprake van een stadion voor 2 voetbalploegen met winkelcentra en kantoorgebouwen - nu wordt alles uiteengetrokken, zodat 3 maal zoveel open ruimte zal ingenomen worden. Onbegrijpelijk in een tijd waarin gepleit wordt voor duurzaam ruimtegebruik en de bevoegde minister pleit voor een bouwstop in de open ruimte (betonstop)!
Tot bij de Raad van State hebben de witte pionnen, ondersteund door omwonenden en verschillende verenigingen waaronder natuurpunt, gepleit om de Chartreuse als groene buffer tussen Brugge en zijn randgemeenten te behouden. De plannen voor dit voetbalstadion op die locatie werd door de Raad van State afgekeurd. Natuurpunt hoopte dat de open ruimte van de Chartreuse nu eindelijk bewaard zou blijven als deel van de groene gordel van Brugge, maar blijkbaar willen onze politiekers deze ruimte perse volbouwen.
Natuurpunt vindt het dan ook onbegrijpelijk dat met deze plannen 24 hectare opnieuw worden ingekleurd als zone voor studiecentra en kantoren. 
Wij vragen aan de overheid dit stuk van de groene gordel open en groen te houden. Teken daarom het down te loaden bezwaarschrift en bezorg het terug! Je vindt het hier: http://www.natuurpuntbrugsommeland.be.

 

Recent nieuws

In de zaal Zuidleie te Moerbrugge, kan je samen met Joeri Cortens (lesgever bij Natuurpunt CVN, maar ook gekend door zijn tv-optredens bij "Het zijn net mensen" op Vier en door zijn wekelijks radionatuurpraatje bij De Madammen) genieten van een heerlijk avondvullend programma: Flirten in 't groen.

Binnenkort zien we tussen de bomen weer het bos … en de paddestoelen. Alle kansen nog om in de Spille-kalender fijne paddenstoelenwandelingen uit te zoeken. 

Het wordt stilaan donker ’s avonds: perfect voor een dia- of filmavond. Je vindt In de Spille een overzicht van wat er dit najaar te verwachten valt de Arkavonden.

Grote Zilverreiger - foto Johan Opsomer
Achterhaven - foto Johan Opsomer
Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje - foto Johan Opsomer
Gewone pad - foto Johan Opsomer
Heksenboleet - foto Johan Opsomer