Steun De Klieteklievers – Expeditie Natuurpunt – 23-24 juni 2018

Ook dit jaar neem Natuurpunt Brugge deel aan Expeditie Natuurpunt.  Een sportieve uitdaging, waarvoor we graag uw sympathie en uw financiële steun willen vragen. 

We kochten immers onlangs nieuwe percelen aan, o. a. voor uitbreiding van de Wulgenbroeken. En we kunnen dus alle steun gebruiken om onze put te dempen! De Wulgenbroeken zijn een nat weiland, dat in de toekomst omgezet kan worden in een bloemrijk hooiland. Nu al komen Pinksterbloem, Echte Koekoeksbloem, Muizenstaartje en ook Tweerijige Zegge er voor. Het is dus niet te verwonderen dat er in het voorjaar heel wat oranjetipjes rondvliegen. De Rietgors, Kleine Karekiet maar ook de Gekraagde Roodstaart broeden in het gebied. In de winter overwinteren er roofvogels en de bosuil gebruikt het gebied als jachtterrein.

Vier stoere fietsers vormen onze ploeg de Klieteklievers. Die naam komt van het Belgisch kampioenschap veldrijden, waar Wout van Aert moeite had op de zandstrook omdat zijn enige tegenstrever (Laurens Sweeck) een echte “zandkliever” was.
Omdat wij in de Wulgenbroeken en de polders meer te maken hebben met klei, “kliete”, werd het “klieteklievers”.

Je kunt de vier moedigen die in twee dagen 250 km gaan fietsen, steunen door hier te klikken: https://expeditie.natuurpunt.be/project/9213

De vier Klieteklievers
expeditie Natuurpunt 2018
Westvlaamse “kliete”

3 maart – Studiedag: Vele kleintjes maken een groot

De West-Vlaamse Natuurstudiedag is elk jaar opnieuw de boeiendste infodag rond natuur in West-Vlaanderen. Het thema dit jaar is “Vele kleintjes maken een groot”.

Zowel leken als natuurkenners kunnen er kennismaken met natuuronderzoek, West-Vlaamse natuurverenigingen en zelfs met onze overheden. Dit jaar is het ‘handen uit de mouwen’ met een aantal parallelle workshops. Hiervoor raden we je aan tijdig in te schrijven. Er zijn heel wat interessante infostands en ook de uitgebreide boekenstand van Natuurpunt is steevast op post. Tussendoor kan je een babbeltje slaan met gelijkgestemden en uiteraard ronden we af in schoonheid: met een receptie.

Wil ook jij deze dag niet missen?
Schrijf je in via de website: http://www.wmfkoepel.be/natuurstudiedag/nsd_index.html

De organisatie is in handen van: Provincie West-Vlaanderen – Natuur.koepel Zuid-West-Vlaanderen – KULeuven KULAK – Agentschap voor Natuur en Bos – West-Vlaamse Milieufederatie vzw – 

Uitstekend nieuws voor Brugse natuurliefhebbers

Na een uitbreiding van het Rodedopheidereservaat (meer nieuws daarover volgt) is Natuurpunt Brugge is er op het einde van 2017 nog in geslaagd 2 prachtige aankopen te realiseren. Dankzij het engagement van onze vogelwerkgroep Mergus starten we een nieuw reservaten project op: de Polders van Koolkerke-Dudzele.

Rond de Ronselarestraat liggen een reeks prachtige permanente graslanden waar onze weidevogels nog tot broeden komen en de ganzen in de winter regelmatig komen foerageren.

Wij zijn erin geslaagd 11 hectare van deze graslanden te kopen. Een groot financieel  engagement. Natuurpunt Brugge en Mergus hopen weldra op jullie volle steun te kunnen rekenen.

Een tweede aankoop is de reeds lang aangekondigde tweede fase in de Wulgenbroeken, waar de VLM een aantal percelen aan natuurpunt heeft verkocht.

 

Algemene vergadering en ledenfeest – 3 feb. om 19 u

In de hoop talrijke leden te mogen ontmoeten, pakken we dit jaar uit met een nieuwe formule.

Iedereen wordt verwelkomd met een gratis drankje, en het officiële gedeelte wordt heel kort gehouden.

Programma:

  • Herverkiezing voorzitter, penningmeester, secretaris. Kandidaten melden zich vóór 31 januari bij Wim Jans, e-mail: wjans566@gmail.com of tel. 050 31 69 65. Je kan ook gewoon bestuurslid of vrijwilliger worden.
  • De penningmeester Paul Decoene geeft een overzicht van de financiën.
  • Voorzitter Paul De Graeve belicht de voorbije werking en werpt een blik op het nieuwe werkjaar.

Een smakelijke, gezonde en gezellige pasta-avond brengt je in contact met de vele vrijwilligers en natuurvrienden uit onze regio. Een unieke kans om boeiende natuurervaringen en plannen uit te wisselen. Als afsluiter is nog een spannende verrassing voorzien.

Plaats: Ontmoetingscentrum Sint-Willibrord, Keurvorst Karel Theodoorstraat 4,  8200  Sint-Andries.

Je bent ingeschreven als je ten laatste tegen 22 januari 2018 het bedrag van € 10,00 per persoon overschrijft op rekening BE10 7775 9578 6204  van NP-Brugge, met vermelding ledenfeest 2018 en je naam.

Alle leden en vrienden van NATUURPUNT-Brugge zijn van harte welkom op deze boeiende avond.

Viering 25 jaar Schobbejakshoogte

 

 

Op zondag 8 oktober viert Natuurpunt Brugge het 25-jarig bestaan van de Schobbejakshoogte, het enige landduin in West-Vlaanderen. Dit unieke heidegebied is van groot belang voor talrijke soorten solitaire bijen, loopkevers, spinnen, zwammen en natuurlijk ook voor planten die gebonden zijn aan heischrale graslanden.

De viering vindt plaats in de schuur van de Engelendalehoeve, Astridlaan 409, 8310 Assebroek.

Programma
10.00 u: academische zitting. Hoofdonderwerp: de geschiedenis en biologische waarde van het reservaat, door Arnout Zwaenepoel, conservator. Inschrijven bij wjans566@gmail.com

12.00 u.: receptie aangeboden door NP Brugge

14.00 u.: start van eerste wandeling naar de Schobbejakshoogte

14.00 u.: kinderanimatie tot 17.00 u.

15.00 u.: start van tweede wandeling naar de Schobbejakshoogte

Praktisch

Parkeren met de wagen kan in de buurt van de Engeldalehoeve maar je komt uiteraard beter met de fiets.

We voorzien broodjes voor een picknick voor wie de hele dag wil komen, helaas niet gratis.  Drank is te verkrijgen aan de bar.
Voor de broodjes: inschrijven bij wjans566@gmail.com

De afstand tussen de hoeve en de Schobbejakshoogte is 800 m, dus ongeveer 10 minuten wandelen.

 

 

Op safari … in Brugge

 

Een natuurgids neemt jullie mee op een reis door het heden en het verleden,
op zoek naar wilde dieren en planten…

Wist je dat er ook midden in de stad geduchte rovers op de loer liggen?

Dat spinnen best wel romantisch kunnen zijn?

En dat er ook op stenen wilde planten groeien?

Na dit avontuur kijk je met andere ogen naar de Brugse beestjes en blommetjes …

Ontdek het zelf en ga mee op stap!

Afspraak: elke zondag van september (3, 10,17 en 24), van 10 tot 12u, aan de luifel bij de busparking aan het Minnewaterpark.

Inschrijvingen via wjans566@gmail.com of dirk.pottier@telenet.be

Prijs: € 60 per groep (max. 20 personen) of € 5 per persoon; kinderen (t.e.m 12 jaar) begeleid door een ouder gratis

Natuurwandeling door Natuurpunt Brugge.

Expeditie Natuurpunt 2017: geslaagd!

Na 250 km rijden in 2 dagen is onze ploeg, De Speedy Bikers, goed aangekomen, met een enthousiast onthaal in Mechelen. Zij haalden met deze Expeditie Natuurpunt 3400 euro op voor het natuurgebied de Wulgenbroeken.
Natuurpunt bedankt alle sponsors voor hun gulle gift. 
Expeditie Natuurpunt was een geslaagd initiatief, dat zelfs het nieuws van de VRT heeft gehaald. 

Wij danken Koen, Stefaan, Wim en Russ voor hun prachtige prestatie.