Algemene vergadering en ledenfeest – 3 feb. om 19 u

In de hoop talrijke leden te mogen ontmoeten, pakken we dit jaar uit met een nieuwe formule.

Iedereen wordt verwelkomd met een gratis drankje, en het officiële gedeelte wordt heel kort gehouden.

Programma:

  • Herverkiezing voorzitter, penningmeester, secretaris. Kandidaten melden zich vóór 31 januari bij Wim Jans, e-mail: wjans566@gmail.com of tel. 050 31 69 65. Je kan ook gewoon bestuurslid of vrijwilliger worden.
  • De penningmeester Paul Decoene geeft een overzicht van de financiën.
  • Voorzitter Paul De Graeve belicht de voorbije werking en werpt een blik op het nieuwe werkjaar.

Een smakelijke, gezonde en gezellige pasta-avond brengt je in contact met de vele vrijwilligers en natuurvrienden uit onze regio. Een unieke kans om boeiende natuurervaringen en plannen uit te wisselen. Als afsluiter is nog een spannende verrassing voorzien.

Plaats: Ontmoetingscentrum Sint-Willibrord, Keurvorst Karel Theodoorstraat 4,  8200  Sint-Andries.

Je bent ingeschreven als je ten laatste tegen 22 januari 2018 het bedrag van € 10,00 per persoon overschrijft op rekening BE10 7775 9578 6204  van NP-Brugge, met vermelding ledenfeest 2018 en je naam.

Alle leden en vrienden van NATUURPUNT-Brugge zijn van harte welkom op deze boeiende avond.