Uitstekend nieuws voor Brugse natuurliefhebbers

Na een uitbreiding van het Rodedopheidereservaat (meer nieuws daarover volgt) is Natuurpunt Brugge is er op het einde van 2017 nog in geslaagd 2 prachtige aankopen te realiseren. Dankzij het engagement van onze vogelwerkgroep Mergus starten we een nieuw reservaten project op: de Polders van Koolkerke-Dudzele.

Rond de Ronselarestraat liggen een reeks prachtige permanente graslanden waar onze weidevogels nog tot broeden komen en de ganzen in de winter regelmatig komen foerageren.

Wij zijn erin geslaagd 11 hectare van deze graslanden te kopen. Een groot financieel  engagement. Natuurpunt Brugge en Mergus hopen weldra op jullie volle steun te kunnen rekenen.

Een tweede aankoop is de reeds lang aangekondigde tweede fase in de Wulgenbroeken, waar de VLM een aantal percelen aan natuurpunt heeft verkocht.

 

Algemene vergadering en ledenfeest – 3 feb. om 19 u

In de hoop talrijke leden te mogen ontmoeten, pakken we dit jaar uit met een nieuwe formule.

Iedereen wordt verwelkomd met een gratis drankje, en het officiële gedeelte wordt heel kort gehouden.

Programma:

  • Herverkiezing voorzitter, penningmeester, secretaris. Kandidaten melden zich vóór 31 januari bij Wim Jans, e-mail: wjans566@gmail.com of tel. 050 31 69 65. Je kan ook gewoon bestuurslid of vrijwilliger worden.
  • De penningmeester Paul Decoene geeft een overzicht van de financiën.
  • Voorzitter Paul De Graeve belicht de voorbije werking en werpt een blik op het nieuwe werkjaar.

Een smakelijke, gezonde en gezellige pasta-avond brengt je in contact met de vele vrijwilligers en natuurvrienden uit onze regio. Een unieke kans om boeiende natuurervaringen en plannen uit te wisselen. Als afsluiter is nog een spannende verrassing voorzien.

Plaats: Ontmoetingscentrum Sint-Willibrord, Keurvorst Karel Theodoorstraat 4,  8200  Sint-Andries.

Je bent ingeschreven als je ten laatste tegen 22 januari 2018 het bedrag van € 10,00 per persoon overschrijft op rekening BE10 7775 9578 6204  van NP-Brugge, met vermelding ledenfeest 2018 en je naam.

Alle leden en vrienden van NATUURPUNT-Brugge zijn van harte welkom op deze boeiende avond.

Nieuwsbrief Natuurpunt Brugge

Af en toe, naar aanleiding van een bijzonder evenement of voor de aankondiging van een algemene ledenvergadering, zal Natuurpunt Brugge een nieuwsbrief versturen naar al zijn leden. 

Bij sommige e-mailaccounts komen zulke nieuwsbrieven in de map voor reclame terecht.Als je dit wilt voorkomen, kun je het adres van de secretaris wjans566@gmail.com in je adressenlijst zetten.