Schobbejakshoogte

Schobbejakshoogte_schapen
Schobbejakshoogte (Foto: Paul De Graeve)
 
 
De heidegebieden, zowel het oude deel als het nieuw aangelegd gedeelte zijn op gebied van biodiversiteit een overweldigend succes.
Dit unieke milieu herbergt een enorme verscheidenheid aan planten- (173), zwammen- (161) en diersoorten (300). Dwergviltkruid, Vleugeltjesbloem, Grote Bremraap, Bleekgele Droogbloem… Veldspitsmuis, Hazelworm, Schavertje, Bruine Eikepage, Bruin Blauwtje, nachtvlinder Calamia Tridens, Zwervende Pantserjuffer,… doen menig natuurliefhebber watertanden.
Het doel is heide en heischraal grasland bevorderen.
In het nieuwe gedeelte werden ook een ven en zandduinen aangebracht. Dat moet de soortenrijkdom van het gebied nog verhogen.
Extensief beheer met schapen werpt blijkbaar z’n vruchten af.
 
reservaat_Schobbejakshoogte
Schobbejakshoogte – excursie (Foto: Liesbeth Spreuwers)
 
ligging: in het bosgebied Ryckevelde ten zuidoosten van St-Kruis, nabij Engelendale, bereikbaar via de Lorreinendreef Sint-Kruis Brugge
oppervlakte: 8.00 ha
aard: landduinen en heiderelicten
eigenaar: Ministerie van Landsverdediging
beheerder: Natuurpunt Brugge
conservator: Arnout Zwaenepoel; e-mail: arnoutenregine@skynet.be
toegankelijkheid: toegankelijk met restrictie. Het gebied is kwetsbaar. Via de schapenpoort kan men het gebied betreden maar respect voor vegetatie en fauna zijn zeer wenselijk.
kaart:
 
luchtfoto_Schobbejakshoogte
Schobbejakshoogte (luchtfoto)