18 november: aalscholvertelling

Traditioneel worden in deze maand de aalscholvers geteld op hun slaapplaats. Het tellen gebeurt door vaste medewerkers.

Maar als je zin hebt om mee te tellen kun je altijd contact opnemen met Wim Jans, tel. 0498 29 61 26 – e-mail: jans-pillen@village.uunet.be.