Bedreigd Brugs poldergrasland de Spie

De Spie (42 ha) bevat waardevolle historische poldergraslanden. Het is ook een uniek weidevogelgebied.  Als foerageergebied is het aantrekkelijk is voor vleermuizen. Op voorstel van minister Schauvliege werd het door de Vlaamse regering vorig jaar als zeker te behouden omschreven. Maar nu dreigt het  verloren te gaan aan de industrie. 

Daarom nodigt milieuvereniging Groen vzw in samenwerking met Natuurpunt alle belangstellenden uit op een natuurwandeling in De Spie. Die vindt plaats op zaterdag 10 juni o.l.v. gids Paul De Graeve. Alle details in de activiteitenkalender.

Groen vzw en Natuurpunt willen met deze wandeling De Spie (tussen de spoorwegen naar Blankenberge en Zeebrugge) beter bekend maken voor het behoud van dit ecologisch zeer waardevol landschap.

 

Poldergrasland De Spie
Poldergrasland De Spie