Andere natuurgebieden op grondgebied Brugge

De Fonteintjes

natuurgebied de fonteintjes
De Fonteintjes (Foto Misjel Decleer)

Tussen Blankenberge en Zeebrugge ligt een smalle duinengordel die een uniek natuurgebied  van zo’n 20 ha. herbergt: de Fonteintjes. Het is gevormd door duinplassen, afgewisseld met duinstruweel en duinrietlanden, geprangd tussen kustweg en strand. 

Alle natuurlijke laagtes worden gevuld met zoet water dat opborrelt uit een zoetwaterbel die onder de duinen zit. Door dit verschijnsel treffen we hier dan ook een uitermate rijke fauna & flora aan.

De Fonteintjes kan je enkel te voet ontdekken: aan de polderzijde kan je vrij wandelen op de 15e eeuwse Graaf Jandsijk, diverse dwarsverbindingen geven je dan weer toegang tot het strand. Wie echter de rijke fauna en flora van het gebied wil ontdekken, klopt terecht bij Natuurpunt. In de orchideeënmaanden (mei en juni) en tijdens de zomervakantie organiseert deze natuurorganisatie hier geregeld wandelingen. Wie in groep komt, kan ook steeds beroep doen op een natuurgids. De Kustwandelroute (knooppunten 36 en 39) loopt langs de grens van gebied en zo kunt u een blik werpen op de plassen. 

In 1978 gaf de Afdeling Waterwezen en Kust van de Vlaamse Gemeenschap dit gebied in beheer aan Natuurpunt, afdeling Blankenberge, gezien het deels op Brugs en deels op Blankenbergs grondgebied ligt.. Daarmee werd het in 1978 een van de eerste natuurgebieden van Natuurpunt. Sindsdien zijn tal van vrijwilligers aan de slag gegaan in deze natuurparel. Elk jaar begin september worden zo de duingraslanden met enthousiasme gehooid, op die manier krijgen de orchideeën en andere planten nog meer kansen.
conservator: Dirk Content, e-mail dirk.content@telenet.be,  en John Van Gompel.