Expeditie Natuurpunt 2018 op 23 en 24 juni: steun de Klieteklievers!

Ook dit jaar neemt Natuurpunt Brugge deel aan Expeditie Natuurpunt.  Een sportieve uitdaging, waarvoor we graag uw sympathie en uw financiële steun willen vragen. 

klieteklievers_Brugge_2018
Expeditie Natuurpunt 2018 – de Klieteklievers
expeditie Natuurpunt
Westvlaamse “kliete”

 

 

 

We kochten immers onlangs nieuwe percelen aan, o. a. voor uitbreiding van de Wulgenbroeken. En we kunnen dus alle steun gebruiken om onze put te dempen! De Wulgenbroeken zijn natte weilanden, die in de toekomst omgezet kan worden in een bloemrijk hooiland. Nu al komen Pinksterbloem, Echte Koekoeksbloem, Muizenstaartje en ook Tweerijige Zegge er voor. Het is dus niet te verwonderen dat er in het voorjaar heel wat oranjetipjes rondvliegen. De Rietgors, Kleine Karekiet maar ook de Gekraagde Roodstaart broeden in het gebied. In de winter overwinteren er roofvogels en de bosuil gebruikt het gebied als jachtterrein. Meer lezen