Corona-update 15 mei

De coronacrisis heeft ook een impact op Natuurpunt. Bij Natuurpunt volgen we de richtlijnen van de Veiligheidsraad en gelasten we alle activiteiten af tot 8 juni en sluiten we onze bezoekerscentra.

De natuurgebieden blijven uiteraard wel open voor gezonde wandelingen of fietstochten: alleen, met een partner of met het gezin. Kom te voet of met de fiets. Respecteer de afstandsregels.

Ook zijn alle kijkhutten afgesloten!

Ook voor Natuurpunt is het uiterst belangrijk om de maatregelen die nu van kracht zijn, ten volle te respecteren. En te voorkomen dat we in een situatie terechtkomen waarbij het buitenkomen ook beperkt dient te worden.

Corona-update

Een bericht van het hoofdkantoor

Beste Natuurpunter,

Zoals uitgebreid in de media aan bod kwam, worden de coronamaatregelen verlengd tot 3 mei. Ondertussen bereiken ons ook de verhalen van vrijwilligers die rechtstreeks of onrechtstreeks de soms zeer ernstige gevolgen meemaken van deze crisis.
We benadrukken namens Natuurpunt onze dankbaarheid voor de indrukwekkende gezamenlijke inzet van velen. In de eerste plaats de gezondheidswerkers maar ook allen die cruciale inspanningen leveren om onze samenleving te ondersteunen.
We vertrouwen er samen met jullie op dat alle zorg en moeite ons binnenkort naar een veilige en solide goede afloop leiden.