Topwaarnemingen in Vloethemveld

Vorige zaterdag ll. had Dirk Pottier een excursie geregeld voor de gidsen van Safari Brugge en enkele andere vrijwilligers. Ze konden we niet alleen het militaire domein, maar ook het slechts beperkt toegankelijke stiltegebied van Vloethemveld exploreren. Een topexcursie, dank aan Dirk en aan Wim voor de organisatie en begeleiding.

Het lijstje waarnemingen van Karel:

rood guichelheil, groot heksenkruid, duizendguldenkruid, zandblauwtje, gele droogbloem, de 3 heidesoorten, rolklaver, torment, wederik, kattenstaart, egelboterbloem, kleine zonnedauw, watermunt, knoopkruid, stijve ogentroost, wolfsklauw; grote zilverreiger, witgat, aalscholver; ree; icarusblauwtje, koninginnenpage, groot dikkopje, citroenvlinder (m en v), keizersmantel, atalanta, gehakkelde aurelia, oranje zandoogje, grote keizerslibel, vuurlibel, bloedrode heidelibel, lantaarntje, azuurwaterjuffer, kleine roodoogjuffer, gewone pantserjuffer, lantaarntje, zuidelijke glazenmaker; 4 wespendieven (familie), buizerd, bosuil, boomvalk, sperwer, torenvalk