Verslag vlinderexcursie 19 juli

De vlinderwandeling van 19 juli kende een ruime opkomst. Het weer zat niet volledig mee: er mocht wat meer zon zijn, maar niet getreurd, de vlinders lieten zich zien.
We namen de volgende soorten waar: atalanta, bruin- en oranje zandoogje, bont zandoogje, dagpauwoog, klein geaderd witje, boomblauwtje, kleine vuurvlinder.
Sommige van deze soorten zijn echt spectaculair. Zo is de atalanta een zuiderse soort die elk jaar wel een afstand van 2000 km kan afleggen, ze zijn al op een hoogte van 2000 meter waargenomen.

We deden natuurlijk de Schobbejakshoogte aan, militair gebied maar beheerd door Natuurpunt. Het is een hotspot voor biodiversiteit dank zij een beheer dat de heide in stand houdt. Hier komt ook de kleine vuurvlinder voor omdat de waardplant (de plant waarmee de rupsen van een vlinder zich voeden), schapenzuring, hier massaal voorkomt. Bijzonder was ook de vondst van een aantal rupsen op een berkenblad, waarschijnlijk een nachtvlinder, maar we konden die niet op naam brengen.

Ook ander insecten kwamen aan bod: libellen, zandloopkevers enz. Kortom een geslaagde excursie, die coronaproof verliep.

Wim Jans