Rode-dopheidereservaat

rode_dophei
                        Rode Dophei (foto: Paul De Graeve)

 

Het Rode-dopheidereservaat ligt in Sint-Andries, ten westen van Brugge. Het perceel van 2,43 ha. is eigendom van ‘De Watergroep’ (vroeger VMW) en is sedert 1978 in beheer van Natuurpunt. Daarmee is dit het oudste reservaat van Natuurpunt in Brugge!  In de laatste jaren is het reservaat uitgegroeid tot iets meer dan 10 ha. dankzij de aankoop of in beheer nemen van enkele percelen bos.

De naam van het natuurreservaat verraadt welke plant hier de hoofdacteur is. In ons land heeft de paars gekleurde Rode Dophei (Erica Cinerea) een erg beperkt verspreidingsgebied. Ze komt voor op enkele heidevelden ten zuiden van Brugge, en op enkele plekken in de oostelijke Kempen. Het Rode-dopheidereservaat behoort samen met het heidereservaat Zevenkerken en de nabijgelegen domeinen Beisbroek, Tilleghem-Valkenbosch en Vloethemveld tot de belangrijkste groeiplaatsen van deze (Vlaamse Rode Lijst-) plant in ons land. Deze heideveldjes herinneren aan een verleden waarin de Brugse zandstreek verschillende omvangrijke heidegebieden telde. 

Rode dophei bereikt in Vlaanderen de noordgrens van haar Atlantisch verspreidingsgebied. In het reservaat is ook Gewone Struikhei volop aanwezig. In een ietwat vochtiger zone, is eveneens Gewone Dophei te vinden. Daarmee herbergt het natuurreservaat de unieke combinatie van deze 3 heidesoorten.

Daarnaast vinden we er nog een greep andere planten eigen aan heischrale bodems : Tormentil, Brem, Stekelbrem, Pijpestro, Liggende Vleugeltjesbloem, enz. Onder de dieren kunnen we zeker de Levendbarende Hagedis en de Hazelworm vermelden.  Bij de zwammen vinden we ondermeer de Fijngeschubde Aardtong.

Het is een zeer kwetsbaar gebied en daarom beperkt toegankelijk. Je kunt er wel volop mee kennismaken tijdens een van de noodzakelijke, maar kameraadschappelijke, gezellige en efficiënte werkdagen.

ligging: Diksmuidse Heerweg en Doornstraat, bossen langs de E40 snelweg
oppervlakte: ong. 11 ha.
aard: heiderelicten en bossen
eigenaar: Natuurpunt, ANB-VLM en De Watergroep (vroeger VMW genaamd)
beheerder: Natuurpunt Afdeling Brugge
conservator: Karim Neirynck, e-mail: karim.neirynck@gmail.com
toegankelijkheid: uitsluitend tijdens geleide wandelingen of beheerswerkdagen
kaart:

Rode-dopheidereservaat
Kaart Rode-Dopheidereservaat Mei 2017