Rode-dopheidereservaat

rode_dophei
Rode Dophei (foto: Paul De Graeve)

Het Rode-dopheidereservaat ligt in Sint-Andries, ten westen van Brugge. Het oorspronkelijke perceel van 2,43 hectare, eigendom van De Watergroep (vroeger VMW), is sedert 1978 in beheer van Natuurpunt. Daarmee is dit het oudste reservaat van Natuurpunt in Brugge! Sedert 2011 is het reservaat blijven aangroeien. In 2019 werd het door drie aankopen zowat 14 hectare groot (in eigendom en beheer).

Dit kon gebeuren deels door uitbreiding van het beheerscontract met De Watergroep, deels door aankoop. In samenwerking met Natuurpunt Jabbeke kochten we in 2015 bijkomende percelen bos. Ook eind 2017 konden wij nog een interessante aankoop realiseren.

Het mag gezegd zijn dat de meeste aankopen enkel mogelijk waren omdat de verkopende eigenaars sympathiserende leden van Natuurpunt waren. 

Alle bospercelen kregen intussen een omvormingsbeheer naar streekeigen bos. 

De naam van het natuurreservaat verraadt welke plant hier de hoofdacteur is. In ons land heeft de paars gekleurde Rode Dophei (Erica Cinerea) een erg beperkt verspreidingsgebied. Ze komt voor op enkele heidevelden ten zuiden van Brugge, en op enkele plekken in de oostelijke Kempen. Het Rode-dopheidereservaat behoort samen met het heidereservaat Zevenkerken en de nabijgelegen domeinen Beisbroek, Tilleghem-Valkenbosch en Vloethemveld tot de belangrijkste groeiplaatsen van deze (Vlaamse Rode Lijst-) plant in ons land. Deze heideveldjes herinneren aan een verleden waarin de Brugse zandstreek verschillende omvangrijke heidegebieden telde. 

Rode dophei bereikt in Vlaanderen de noordgrens van haar Atlantisch verspreidingsgebied. In het reservaat is ook Gewone Struikhei volop aanwezig. In een ietwat vochtiger zone, is eveneens Gewone Dophei te vinden. Daarmee herbergt het natuurreservaat de unieke combinatie van deze 3 heidesoorten.

Daarnaast vinden we er nog een greep andere planten eigen aan heischrale bodems : Tormentil, Brem, Stekelbrem, Pijpestro, Liggende Vleugeltjesbloem, enz. Naast andere zwammen vinden we o.m. de Fijngeschubde Aardtong. Van de dieren kunnen we zeker de Levendbarende Hagedis vermelden.

Recente inventarisaties door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen tonen aan dat dit heidegebied bijzonder rijk is aan kevers, spinnen en mieren. Bovendien werden enkele soorten zelfs voor het eerst in BelgiĆ« waargenomen. Andere zeldzame soorten, zoals Sneeuwvlo en Hazelworm, werden gespot. 

Het is een zeer kwetsbaar gebied en daarom beperkt toegankelijk. Je kunt er wel volop mee kennismaken tijdens een van de noodzakelijke, maar kameraadschappelijke, gezellige en efficiƫnte werkdagen.

ligging: Diksmuidse Heerweg en Doornstraat, bossen langs de E40 snelweg
oppervlakte: ong. 14 ha.
aard: heiderelicten en bossen
eigenaar: Natuurpunt, ANB-VLM en De Watergroep (vroeger VMW genaamd)
beheerder: Natuurpunt Afdeling Brugge
conservator: Karim Neirynck, e-mail: karim.neirynck@gmail.com
toegankelijkheid: uitsluitend tijdens geleide wandelingen of beheerswerkdagen
kaart: