Ter Doest Lissewege

 

In de weiden rond Ter Doest en Lissewege voelen Zeeaster, Zeekraal, Zilte spurrie en Zeebies zich prima in hun sas. Hun benaming maakt meteen duidelijk dat het zout van de zee nooit ver weg is. Oorzaak hiervan is het doorsijpelen van brak water uit het Boudewijnkanaal en de aanwezigheid van een oude ondergrondse zoute waterbel (cfr. oude Zwinmonding). De pollen- en bultenrijke zilte vegetaties vormen voor de Tureluur, de zoutliefhebber onder de weidevogels, een waar paradijs. Jaarlijks komen er meerdere koppels tot broeden.

Ter Doest is een waar vogelparadijs. Kleine karekiet, Grutto, Waterral en Bruine kiekendief zijn maar een greep uit de andere broedvogels van Ter Doest. Bovendien werden al tal van zeldzaamheden gespot: Waterrietzanger, Porseleinhoen, Kwartelkoning, Draaihals, Orpheusspotvogel, …

grutto
Grutto (Foto: Marc Nollet)

Maar de belangrijkste troef van dit natuurgebied is natuurlijk wel zijn zilt karakter in een schitterende historische context/omgeving. Naast de soorten die reeds vermeld zijn, komen er nog diverse, naar Europese normen ‘zeer bedreigde’ planten voor. We denken dan vooral aan de honderden Zilte zeggen, de tapijtjes van Dunstaart, en de enkele herontdekte plantjes Zilttorkruid.

Vanwege zijn grote kwetsbaarheid en kleinschaligheid (het natuurreservaat is dan wel ongeveer 20 ha groot en het grootste van Natuurpuntafdeling Brugge, maar zeer fragmentarisch) is het natuurgebied niet vrij toegankelijk. Wel zijn er jaarlijks enkele geleide bezoeken in juli en augustus, dus net buiten het broedseizoen en midden in het bloeiseizoen van de zoutminnende planten. Geleid bezoek buiten die periode is steeds mogelijk, mits voorafgaande aanvraag bij de conservator. Het is ook steeds mogelijk om naast een geleid bezoek in het natuurgebied zelf aandacht te hebben voor de aanwezigheid van de schitterende aanwezige oude monumenten, hun oude bewoners en hun nalatenschap in of op het landschap. Kom zeker eens af. Het loont de moeite. Er is een provinciaal wandelpad, het Ter Doestpad, dat langs tal van de gebiedspercelen loopt.

Ligging: bereikbaar via de Ter Doeststraat Lissewege
Oppervlakte: 26,61 ha
Aard: zilte graslanden
Eigenaar: Natuurpunt vzw
Beheerder: Natuurpunt Brugge
Conservator: Reinhardt Strubbe, e-mail reinhardtstrubbe@gmail.com
Toegankelijkheid: enkel toegankelijk tijdens geleide wandelingen, ook te overzien vanaf de weg
Kaart: