Wulgenbroeken

Wulgenbroeken
Wulgenbroeken – winter (Foto: Erwin Derous)

Dit gebied van zowat 17 hectare is één van de meest recente natuurgebieden die Natuurpunt Brugge heeft aangekocht en/of beheert. Het zijn natte weiden, die ook dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint-Michiels.

Door de aankopen in 2012 en 2018 wordt de aaneenschakeling van Brugge met Oostkamp als woonzone vermeden. Zo is de Brugse groene gordel hier definitief gevrijwaard.

Soort gebied

Nu al zijn buizerds en torenvalken er thuis. Een afstelling van de waterhuishouding met een gunstig zomer- en winterpeil zal samen met een doordachte maai- en bemestingsstrategie een bloemrijk grasland opleveren. Dat geeft ook kansen aan amfibieën, libellen en vlinders. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gebied met hoge biodiversiteitwaarde in de Brugse groene gordel.

Natuurbeheer

Een deel van het gebied wordt begraasd door runderen. Landbouwers, die hiervoor onder meer op nulbemesting overgestapt zijn, beheren de andere percelen als natte hooiweiden.

Ontsluiting

De VLM legt binnenkort (2020) langs de spoorlijn Brugge-Kortrijk een fietspad aan dat deel uitmaakt van de Groene Fietsgordel Brugge. Natuurpunt plant als aanvulling ook enkele interne wandelpaden.

Ligging: bereikbaar via Wilgenbroekstraat die St.-Michiels met Oostkamp verbindt.
Oppervlakte: 16,74 ha
Aard: natte graslanden
Eigenaar: Natuurpunt Brugge
Beheerder: Natuurpunt Brugge
Conservator: Luc Maene, e-mail: luc.maene@hotmail.com
Toegankelijkheid: Voorlopig is het gebied nog niet toegankelijk.
Kaart:
Wulgenbroeken luchtfoto
Wulgenbroeken (luchtfoto)