Wulgenbroeken

Wulgenbroeken
Wulgenbroeken – winter (Foto: Erwin Derous)

De Wulgenbroeken zijn een gebied van zowat 9 ha. Dit reservaat is de jongste telg van de natuurgebieden die Natuurpunt Brugge bezit en/of beheert. Het zijn natte weiden die dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint-Michiels.

Door de aankoop in 2012 is meteen de aaneenschakeling van Brugge met Oostkamp als woonzone vermeden en is een belangrijk open gebied in de Brugse rand gevrijwaard.

Een deel van het gebied wordt begraasd door runderen, de andere percelen worden als natte hooiweiden beheerd door een landbouwer. Ook wordt, in samenspraak met de landbouwer, een nulbemesting toegepast, zodat er een gevarieerde fauna en flora ontstaat. Nu al zijn buizerds en torenvalken er thuis.

De inrichting van de waterhuishouding in een zomer- en een winterpeil in combinatie met een doordachte maai- en bemestingsstrategie zal resulteren in een bloemrijk grasland met groot potentieel voor amfibieën, libellen en vlinders. Dat moet uiteindelijk leiden tot een gebied met hoge biodiversiteitwaarde, uniek voor het Brugse.

Ligging: bereikbaar via Wilgenbroekstraat die St.-Michiels met Oostkamp verbindt.
Oppervlakte: 8.70ha
Aard: Natte graslanden
Eigenaar: Natuurpunt Brugge 
Beheerder: Natuurpunt Brugge 
Conservator: Wim Jans en Geert de Clercq; e-mail: wjans566@gmail.comgeert.de.clercq1@pandora.be
Toegankelijkheid: Voorlopig is het gebied niet toegankelijk, maar wel te bezichtigen vanaf het nieuwe fietspad dat de VLM heeft aangelegd langs de spoorweg.
Kaart:
 
Wulgenbroeken luchtfoto
Wulgenbroeken (luchtfoto)