Steun De Klieteklievers – Expeditie Natuurpunt – 23-24 juni 2018

Ook dit jaar neem Natuurpunt Brugge deel aan Expeditie Natuurpunt.  Een sportieve uitdaging, waarvoor we graag uw sympathie en uw financiële steun willen vragen. 

We kochten immers onlangs nieuwe percelen aan, o. a. voor uitbreiding van de Wulgenbroeken. En we kunnen dus alle steun gebruiken om onze put te dempen! De Wulgenbroeken zijn een nat weiland, dat in de toekomst omgezet kan worden in een bloemrijk hooiland. Nu al komen Pinksterbloem, Echte Koekoeksbloem, Muizenstaartje en ook Tweerijige Zegge er voor. Het is dus niet te verwonderen dat er in het voorjaar heel wat oranjetipjes rondvliegen. De Rietgors, Kleine Karekiet maar ook de Gekraagde Roodstaart broeden in het gebied. In de winter overwinteren er roofvogels en de bosuil gebruikt het gebied als jachtterrein.

Vier stoere fietsers vormen onze ploeg de Klieteklievers. Die naam komt van het Belgisch kampioenschap veldrijden, waar Wout van Aert moeite had op de zandstrook omdat zijn enige tegenstrever (Laurens Sweeck) een echte “zandkliever” was.
Omdat wij in de Wulgenbroeken en de polders meer te maken hebben met klei, “kliete”, werd het “klieteklievers”.

Je kunt de vier moedigen die in twee dagen 250 km gaan fietsen, steunen door hier te klikken: https://expeditie.natuurpunt.be/project/9213

De vier Klieteklievers
expeditie Natuurpunt 2018
Westvlaamse “kliete”

Expeditie Natuurpunt 2017: geslaagd!

Na 250 km rijden in 2 dagen is onze ploeg, De Speedy Bikers, goed aangekomen, met een enthousiast onthaal in Mechelen. Zij haalden met deze Expeditie Natuurpunt 3400 euro op voor het natuurgebied de Wulgenbroeken.
Natuurpunt bedankt alle sponsors voor hun gulle gift. 
Expeditie Natuurpunt was een geslaagd initiatief, dat zelfs het nieuws van de VRT heeft gehaald. 

Wij danken Koen, Stefaan, Wim en Russ voor hun prachtige prestatie.