24 november: werkdag in Rode-dopheidereservaat!

 

Twee conservators aan het woord

Stefaan Verplancke over de werkdag Zevenkerken

De werkdagen in ons heidereservaat van Zevenkerken waren al een paar keer overgeslagen omdat we in de nieuwe aangekochte stukken Rode Dopheide heel wat werk hadden en omdat in Zevenkerken de heide nog heel pril stond .

Veel werk was er dus niet afgelopen tijd, maar op 27 oktober nu vonden we het toch nuttig om de bramen tussen de jonge heide aan te pakken.

Helaas: slecht weer, dus weinig opkomst. Het regende de hele dag, maar dat hield de harde kern niet tegen. Goed uitgerust met regenkleding en bosmaaier werd het volledige stuk van Natuurpunt gemaaid en werden de bramen afgevoerd.

Tegen de avond zagen we dat het goed was en oordeelden we dat het stilaan tijd werd om er weer begrazing op te zetten. We volgen het uiteraard verder op.

Thuis een warme douche, lekker etentje met een wijntje in de buurt van de houtkachel, de dag kon eigenlijk niet meer stuk. Wat kan een conservator meer wensen. 

 

Karim Neirynck roept op voor 24 november  

De voorbije werkdag in Zevenkerken was een regenachtige bedoening maar toch heel productief. Dank aan wie kwam helpen, natuurlijk. De jonge heide is vrijgemaakt van bramen. 

Op zaterdag 24 november a.s. vliegen we er weer in na het maaiwerk van onze professionele ploeg onder leiding van onze aller Paul D’Hoore, eerstdaags. Met de vrijwilligers hopen we het maaisel af te kunnen harken en af te voeren.

Zoals je weet, ben je evengoed welkom voor één uurtje of om te komen supporteren, alle beetjes helpen.

We starten rond 9 u. in het reservaat Rode Dopheide ( Diksmuidse Heerweg aan fietstunnel van E40).

Wij zorgen zoals altijd voor een hapje en een drankje.

Tot dan? 

Nieuw reservatenproject en uitbreiding

Na een uitbreiding van het Rodedopheidereservaat (meer nieuws daarover volgt) is Natuurpunt Brugge is er op het einde van 2017 nog in geslaagd 2 prachtige aankopen te realiseren. Dankzij het engagement van onze vogelwerkgroep Mergus starten we een nieuw reservatenproject op: de Polders van Koolkerke-Dudzele. Uitstekend nieuws voor Brugse natuurliefhebbers!

Rond de Ronselarestraat liggen een reeks prachtige permanente graslanden waar onze weidevogels nog tot broeden komen en de ganzen in de winter regelmatig komen foerageren.

Wij zijn erin geslaagd 11 hectare van deze graslanden te kopen. Een groot financieel  engagement. Natuurpunt Brugge en Mergus hopen dat ze in de nabije toekomst op jullie volle steun te kunnen rekenen.

Een tweede aankoop is de reeds lang aangekondigde tweede fase in de Wulgenbroeken, waar de VLM een aantal percelen aan natuurpunt heeft verkocht.