Algemene vergadering en ledenfeest Natuurpunt Brugge

Vrijdag 8 februari om 19.30 u
‘Onze Ark’, Sint-Michielslaan 35, 8200 Sint-Michiels

 

Iedereen wordt welkom geheten met een gratis drankje.

Het officiële gedeelte wordt heel kort gehouden.

  • herverkiezing voorzitter, penningmeester, secretaris
  • aanstelling gewoon bestuurslid of vrijwilliger
    Kandidaten melden zich vóór 31 januari bij secretaris Wim Jans
    (e-mail: wjans566@gmail.com, tel. 050 31 69 65
  • overzicht van de financiën door penningmeester Paul Decoene
  • overzicht van voorbije werking en een blik vooruit op het nieuwe werkjaar door voorzitter Paul De Graeve.

Lezing door Eckhart Kuijken, die ons komt vertellen over 60 jaar ganzenonderzoek in onze provincie.

Daarna is er ruim tijd om na te praten. Een rijke keuze aan drankjes staat voor je klaar. 

Het bestuur nodigt alle leden en vrienden van Natuurpunt Brugge van harte uit.

Mis deze boeiende avond niet!

Uitbreiding van reservatenproject Natuurpunt Brugge

Na een uitbreiding van het Rodedopheidereservaat (meer nieuws daarover volgt) is Natuurpunt Brugge is er op het einde van 2017 nog in geslaagd 2 prachtige aankopen te realiseren. Dankzij het engagement van onze vogelwerkgroep Mergus starten we een nieuw reservatenproject op: de Polders van Koolkerke-Dudzele. Uitstekend nieuws voor Brugse natuurliefhebbers!

Rond de Ronselarestraat liggen een reeks prachtige permanente graslanden waar onze weidevogels nog tot broeden komen en de ganzen in de winter regelmatig komen foerageren.

Wij zijn erin geslaagd 11 hectare van deze graslanden te kopen. Een groot financieel  engagement. Natuurpunt Brugge en Mergus hopen dat ze in de nabije toekomst op jullie volle steun te kunnen rekenen.

Een tweede aankoop is de reeds lang aangekondigde tweede fase in de Wulgenbroeken, waar de VLM een aantal percelen aan natuurpunt heeft verkocht.