Tweewekelijks vanaf 250/3 tot 9/9: op safari in Brugge!

De stad is geen dorre woestijn waar beton en verharding elke vorm van leven moeilijk maakt. Dat kon Natuurpunt Brugge in het verleden al aantonen met een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen, onze stadssafari’s. We gingen in de Brugse binnenstad op zoek naar woeste natuur en ontdekten dat ook hier roofdieren op de loer lagen. Aan deze safari’s in Brugge komt nu een vervolg, i.s.m. de Triënnale 2018. Meer lezen

Expeditie Natuurpunt 2018 op 23 en 24 juni: steun de Klieteklievers!

Ook dit jaar neemt Natuurpunt Brugge deel aan Expeditie Natuurpunt.  Een sportieve uitdaging, waarvoor we graag uw sympathie en uw financiële steun willen vragen. 

klieteklievers_Brugge_2018
Expeditie Natuurpunt 2018 – de Klieteklievers
expeditie Natuurpunt
Westvlaamse “kliete”

 

 

 

We kochten immers onlangs nieuwe percelen aan, o. a. voor uitbreiding van de Wulgenbroeken. En we kunnen dus alle steun gebruiken om onze put te dempen! De Wulgenbroeken zijn natte weilanden, die in de toekomst omgezet kan worden in een bloemrijk hooiland. Nu al komen Pinksterbloem, Echte Koekoeksbloem, Muizenstaartje en ook Tweerijige Zegge er voor. Het is dus niet te verwonderen dat er in het voorjaar heel wat oranjetipjes rondvliegen. De Rietgors, Kleine Karekiet maar ook de Gekraagde Roodstaart broeden in het gebied. In de winter overwinteren er roofvogels en de bosuil gebruikt het gebied als jachtterrein. Meer lezen

Vogelbescherming komt naar West-Vlaanderen

Waar gaan de jonge bruine kiekendieven in het najaar naartoe en komen ze ook weer terug naar de kustpolders? En wat weten we na 40 jaar kerkuilenonderzoek in West-Vlaanderen over deze witte nachtbraker? Vogelbescherming komt tijdens haar landelijk tour ook naar Oostende!

Tijdens een informatieve namiddag vertelt kiekendiefonderzoekster Anny Anselin hoe we de laatste paar jaren meer over de bruine kiekendief te weten zijn gekomen dan ooit te voren. En de geheimen van de kerkuil worden prijs gegeven door vogelringer en kerkuilonderzoeker Aurel Van De Walle. Bovendien stellen de lokale afdelingen zichzelf aan je voor. Als afsluiter krijgen we een exclusief kijkje achter de schermen in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren van Oostende. Maak kennis met de veelzijdigheid van onze acties en natuurlijk ook met onze medewerkers. Je bent van harte welkom.

Een gratis informatieve dag voor iedereen die meer over vogels en dieren in het wild te weten wilt komen.

Datum: Zondag 6 mei 2018 van 13:00 – 17:00 uur
Locatie: VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende

Meer info en inschrijven via: www.vogelbescherming.be of info@vogelbescherming.be

52 schoolkinderen bij de boswachter

Zaterdag 14 april organiseerde de Brugse Jeugddienst weer een Roefeldag, een inleefdag voor verschillende beroepen voor leerlingen van de lagere school. Bij Natuurpunt Brugge konden ze in het natuurreservaat de Schobbejakshoogte de boswachter volgen. 

Vrijwilligers van Natuurpunt Brugge waren de boswachters van de dag. Met Wim Jans  observeerden de kinderen vogels en speurden ze naar insecten. Die zijn nl. nuttig om de stand van het grondleven te beoordelen. 

Met Dirk Vandevelde en Erik Jacobs bekeken ze de inhoud van een fuik om het leven in de poel te ontdekken. Daaruit valt immers de kwaliteit van het water af te leiden. Onder leiding van Gerard Baeckelandt maakten ze kennis met het beheerswerk in de natuur. 

Lut Christiaens, Martine Cathenis en Ilse Gernaey begeleidden een creative stand voor het werken met natuurlijke materialen. Zo konden de deelnemers een zelfgemaakt insectenhotel of een onderzetter uit klei, ingeprent met natuurelementen, mee naar huis nemen.

Zondag 6 mei 2018: Katelijne-lentewandeling

Groen vzw en Natuurpunt Brugge organiseren op zondag 6 mei 2018 een lentewandeling, in samenwerking met o.a. Poëziebosnetwerk, het Actiecomité Geen Parking aan de Baron Ruzettelaan en de werkgroep De Toekomst van Assebroek.

Een wandeling op een uniek gebied vol wilde natuur, maar bedreigd door een geplande parking.

We wandelen in het gebied tussen de beek St.-Trudoledeken – Zuidervaartje en de vaart Brugge-Gent. We geven uitleg over alles wat er leeft en waar te nemen is, met ook aandacht voor de geschiedenis van de omgeving. En … wat wordt de toekomst?

Al deze verenigingen willen bescherming van het Katelijnebosje als natuurgebied en van de aanliggende waardevolle open ruimte, op de Geopunt-kaart aangeduid als historisch permanent grasland tussen het kanaal Brugge-Gent, het Zuidervaartje en de Katelijnebrug.

lentewandeling katelijnebrug
Katelijnebrug – foto: Tine Devroye

 

Gratis & iedereen welkom !

Praktische info in de evenementenlijst hiernaast.

Meer info over de organisatoren:

https://www.facebook.com/groenvzw/

https://www.facebook.com/geenparkingaandebaronruzettelaan/

https://bit.ly/2GFp25z

 

 

 

 

BANFF Film Festival in Brugge

 

Banff film festival 2018
Banff film festival 2018

De World Tour van het Banff komt dit jaar ook naar Brugge. Het vindt plaats op 28 april, in da aula van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat. De selectie van 8 kortfilms voor 2018 belooft nu al één van de meest indrukwekkende uit de geschiedenis van het Festival te worden.

Alle vertoningen worden omkaderd door podiumanimaties en ontmoetingen, en vinden plaats in een supergezellige sfeer. Er zal ook een stand zijn van Natuurpunt Brugge, om niet-leden bewust te maken van het belang van Natuurpunt. We zijn immers voorstander van sport met respect voor de natuur.

Alle verdere info, trailers, programma, timing en reservaties zijn te vinden op www.banff.be

Wil je erbij zijn, stel dat je reservatie niet uit: de tickets zijn snel uitverkocht.

Nieuw reservatenproject en uitbreiding

Na een uitbreiding van het Rodedopheidereservaat (meer nieuws daarover volgt) is Natuurpunt Brugge is er op het einde van 2017 nog in geslaagd 2 prachtige aankopen te realiseren. Dankzij het engagement van onze vogelwerkgroep Mergus starten we een nieuw reservatenproject op: de Polders van Koolkerke-Dudzele. Uitstekend nieuws voor Brugse natuurliefhebbers!

Rond de Ronselarestraat liggen een reeks prachtige permanente graslanden waar onze weidevogels nog tot broeden komen en de ganzen in de winter regelmatig komen foerageren.

Wij zijn erin geslaagd 11 hectare van deze graslanden te kopen. Een groot financieel  engagement. Natuurpunt Brugge en Mergus hopen dat ze in de nabije toekomst op jullie volle steun te kunnen rekenen.

Een tweede aankoop is de reeds lang aangekondigde tweede fase in de Wulgenbroeken, waar de VLM een aantal percelen aan natuurpunt heeft verkocht.