Nieuwe cursus Natuurbeheer in Knokke

Op 19 september start een nieuwe cursus ‘Natuurbeheer’ in Knokke.

Er zijn nog wat plaatsen vrij in deze cursus, die begint op 19 september in Scharpoord.

Inschrijven kan hier (en je vindt er ook de datums)
 
Meer info: Jens Verwaerde
lesgever Natuurpunt CVN natuurbeheer, ecologie, natuurpunt fotografie en gids. Tel. 04921 15 03 57

Nieuw reservatenproject en uitbreiding

Na een uitbreiding van het Rodedopheidereservaat (meer nieuws daarover volgt) is Natuurpunt Brugge is er op het einde van 2017 nog in geslaagd 2 prachtige aankopen te realiseren. Dankzij het engagement van onze vogelwerkgroep Mergus starten we een nieuw reservatenproject op: de Polders van Koolkerke-Dudzele. Uitstekend nieuws voor Brugse natuurliefhebbers!

Rond de Ronselarestraat liggen een reeks prachtige permanente graslanden waar onze weidevogels nog tot broeden komen en de ganzen in de winter regelmatig komen foerageren.

Wij zijn erin geslaagd 11 hectare van deze graslanden te kopen. Een groot financieel  engagement. Natuurpunt Brugge en Mergus hopen dat ze in de nabije toekomst op jullie volle steun te kunnen rekenen.

Een tweede aankoop is de reeds lang aangekondigde tweede fase in de Wulgenbroeken, waar de VLM een aantal percelen aan natuurpunt heeft verkocht.