Expeditie Natuurpunt: de Klieteklievers tellen af

Nog 17 dagen voor de vier Klieteklievers (Stefaan Verplancke, Koen Marechal, Russ Q. en Karel A, gecoacht door Wim Jans) proberen in twee dagen tijd 250 km te fietsen, deels door heuvelachtig terrein. 

Steun de Klieteklievers!

Hun kuiten zijn alvast ingesmeerd, en de sympathie en gulle sponsoring van 30 natuurliefhebbers zorgen alvast voor de wind van achteren. Die financiële steun komt helemaal ten goede van de uitbreiding en het onderhoud van de Wulgenbroeken.

Klieteklievers voor de Wulgenbroeken Klieteklievers voor de Wulgenbroeken

 

Wil jij ook nog een bijdrage leveren voor dit jonge Brugse natuurgebied? Dat kan nog altijd hier: https://expeditie.natuurpunt.be/project/9213

 

Tweewekelijks vanaf 25/03 tot 9/9: op safari in Brugge!

De stad is geen dorre woestijn waar beton en verharding elke vorm van leven moeilijk maakt. Dat kon Natuurpunt Brugge in het verleden al aantonen met een reeks boeiende stadsnatuurwandelingen, onze stadssafari’s. We gingen in de Brugse binnenstad op zoek naar woeste natuur en ontdekten dat ook hier roofdieren op de loer lagen.

Aan deze safari’s in Brugge is nu een vervolg gekomen, i.s.m. de Triënnale 2018.

Triënnale - Natuurpunt Brugge
Foto: Tine Devroye

Meer lezen

Expeditie Natuurpunt 2018 op 23 en 24 juni: steun de Klieteklievers!

Ook dit jaar neemt Natuurpunt Brugge deel aan Expeditie Natuurpunt.  Een sportieve uitdaging, waarvoor we graag uw sympathie en uw financiële steun willen vragen. 

klieteklievers_Brugge_2018
Expeditie Natuurpunt 2018 – de Klieteklievers
expeditie Natuurpunt
Westvlaamse “kliete”

 

 

 

 

We kochten immers onlangs nieuwe percelen aan, o. a. voor uitbreiding van de Wulgenbroeken. En we kunnen dus alle steun gebruiken om onze put te dempen! De Wulgenbroeken zijn natte weilanden, die in de toekomst omgezet kan worden in een bloemrijk hooiland. Nu al komen Pinksterbloem, Echte Koekoeksbloem, Muizenstaartje en ook Tweerijige Zegge er voor. Het is dus niet te verwonderen dat er in het voorjaar heel wat oranjetipjes rondvliegen. De Rietgors, Kleine Karekiet maar ook de Gekraagde Roodstaart broeden in het gebied. In de winter overwinteren er roofvogels en de bosuil gebruikt het gebied als jachtterrein. Meer lezen

52 schoolkinderen bij de boswachter

Zaterdag 14 april organiseerde de Brugse Jeugddienst weer een Roefeldag, een inleefdag voor verschillende beroepen voor leerlingen van de lagere school. Bij Natuurpunt Brugge konden ze in het natuurreservaat de Schobbejakshoogte de boswachter volgen. 

Vrijwilligers van Natuurpunt Brugge waren de boswachters van de dag. Met Wim Jans  observeerden de kinderen vogels en speurden ze naar insecten. Die zijn nl. nuttig om de stand van het grondleven te beoordelen. 

Met Dirk Vandevelde en Erik Jacobs bekeken ze de inhoud van een fuik om het leven in de poel te ontdekken. Daaruit valt immers de kwaliteit van het water af te leiden. Onder leiding van Gerard Baeckelandt maakten ze kennis met het beheerswerk in de natuur. 

Lut Christiaens, Martine Cathenis en Ilse Gernaey begeleidden een creative stand voor het werken met natuurlijke materialen. Zo konden de deelnemers een zelfgemaakt insectenhotel of een onderzetter uit klei, ingeprent met natuurelementen, mee naar huis nemen.

Nieuw reservatenproject en uitbreiding

Na een uitbreiding van het Rodedopheidereservaat (meer nieuws daarover volgt) is Natuurpunt Brugge is er op het einde van 2017 nog in geslaagd 2 prachtige aankopen te realiseren. Dankzij het engagement van onze vogelwerkgroep Mergus starten we een nieuw reservatenproject op: de Polders van Koolkerke-Dudzele. Uitstekend nieuws voor Brugse natuurliefhebbers!

Rond de Ronselarestraat liggen een reeks prachtige permanente graslanden waar onze weidevogels nog tot broeden komen en de ganzen in de winter regelmatig komen foerageren.

Wij zijn erin geslaagd 11 hectare van deze graslanden te kopen. Een groot financieel  engagement. Natuurpunt Brugge en Mergus hopen dat ze in de nabije toekomst op jullie volle steun te kunnen rekenen.

Een tweede aankoop is de reeds lang aangekondigde tweede fase in de Wulgenbroeken, waar de VLM een aantal percelen aan natuurpunt heeft verkocht.