Natuurpunt in tijden van Corona

Natuurpunt vraagt alle afdelingen hun geplande activiteiten op te schorten, voorlopig tot 03/04.

https://www.natuurpunt.be/nieuws/coronavirus-covid-19-maatregelen-aanbevelingen-20200313?de_maatregelen_van_Natuurpunt_op_wwwnatuurpuntbecorona_de_maatregelen_van_Natuurpunt_op_wwwnatuurpuntbecorona_CID_89e489fcb86508a765cf35db009fed4e_Monitor=

Kijk geregeld op onze pagina voor verdere ontwikkelingen en aanpassingen. 

Heb je een concrete vraag over een bepaalde activiteit? Neem dan contact op met de begeleider ervan.

 

 

15 feb. – Algemene vergadering Natuurpunt Brugge 2020: een terugblik

  • Paul(R) blijft bij het bestuur, Lucas gaat op pensioen.

Een welgevuld programma dit jaar. Ingezet werd met een royale kaasschotel, waarbij een glas wijn niet versmaad werd. De zestig aanwezigen werden daarna vergast op een blitzoptreden: Lieve en Heidi, twee natuurgidsen, brachten een komische act, ‘up sin Bruhs’, over ‘hun’ Brugse stadssafari.

Na de humor meer ernst! Leo Declercq presenteerde een bevattelijke en boeiende en uiteenzetting over het vernieuwde Zwin, met sprekende voorbeelden over de algemeen verhoogde dynamiek in het gebied.

Voorzitter Paul De Graeve gaf een overzicht van de werking en de evolutie van de afdeling in het afgelopen jaar. Een speciaal luik was voorzien voor het Rode-dopheidereservaat. Dat is dank zij de inspanningen van conservator Karim flink vergroot afgelopen werkjaar, met een verrijking van soorten tot gevolg.

Het verslag over de financiën toonde een gezond resultaat. Toch popelen de nieuwe aankopen om meer inkomsten, en o.a. daarvoor neemt het Brugse team opnieuw deel aan de Expeditie Natuurpunt. Hoe ook jij kunt bijdragen, verneem je later. 

In het leven van een afdeling is er komen en gaan. Lucas neemt om leeftijdsredenen afscheid als bestuurslid, voorzitter Paul De Graeve geeft het voorzitterschap door aan Wim Jans, die op zijn beurt als secretaris vervangen wordt door Helly Molendijk. Paul blijft gelukkig bestuurslid en zal zich volledig concentreren op het beleid. Dank aan Paul voor zijn niet aflatende inzet, doorzetting en dossierkennis. Veel succes en werkkracht aan de nieuwkomers!

Oproep: tijd + energie gezocht

Kom ons bestuursteam versterken!

Vind je het ook jammer om de natuur te zien wegkwijnen? Heb je tijd en zin voor een nieuw engagement? Natuurpunt Brugge zoekt nieuwe bestuursleden en vrijwilligers.

Onze voorzitter Paul gaat zijn engagement verminderen na vele jaren inzet en hard werk – waarvoor veel dank. Dit betekent ook dat er binnen het bestuur geschoven wordt met de functies. 

Heb je veel ambitie, dan kan je ons meteen versterken als voorzitter of secretaris.
Uiteraard ben je ook welkom voor een kleiner engagement.

 

Heb je zin om Natuurpunt te vertegenwoordigen op evenementen, wandelingen te organiseren, fondsen te werven, te lobbyen, om mee in de natuur te werken op werkdagen, artikels te schrijven, dossiers op te volgen, actie te voeren, onze tijdschriften rond te brengen… neem dan gerust contact met ons op. Dit kan bijvoorbeeld door een praatje te komen maken op de algemene vergadering of langs te komen op de maandelijkse bestuursvergadering.

Kandidaturen en vragen mogen altijd bij Paul Decoene, via pauldecoene@telenet.be. Als je nu al zeker weet dat je een functie wilt opnemen, laat dit dan weten voor 5 februari. Al blijf je daarna ook welkom natuurlijk.

 

15 februari – Algemene vergadering Natuurpunt Brugge

Iedereen welkom op onze jaarlijkse algemene vergadering, een uitgelezen kans om tijdens een gezellig samenzijn kennis te maken met het bestuur, te horen hoe het er in onze afdeling aan toegaat en, als je zin hebt, om te ontdekken hoe je mee kan helpen aan betere natuur in je buurt. Het bestuur is op zoek naar extra bestuursleden.

We starten de avond rond een smakelijke kaasschotel. Daarna volgt een interessante uiteenzetting door Leo Declercq over de uitbreiding van het Zwin.

Wil je deelnemen aan de kaasschotel? Schrijf dan in voor 5 februari door storting van € 20 op rekening BE10 7775 9578 6204 van Natuurpunt BruggeJe krijgt daarvoor aperitief, kaasschotel en koffie.
De opbrengst gaat integraal naar de aankoop van natuurreservaten.

Programma

  • 18:00 u: aperitief in Huize Wellecome, Koude-Keukenstraat 8, Sint-Andries
  • 18:30 u: kaasschotel
  • 20:00 u: uiteenzetting van Leo Declercq over het Zwin
  • 21:00 u: jaaroverzicht van afdeling Brugge met o.a. toelichting over nieuw aangekochte reservaten.

Verdere vragen? Contacteer Paul Decoene via pauldecoene@telenet.be