Corona-update

Een bericht van het hoofdkantoor

Beste Natuurpunter,

Zoals uitgebreid in de media aan bod kwam, worden de coronamaatregelen verlengd tot 3 mei. Ondertussen bereiken ons ook de verhalen van vrijwilligers die rechtstreeks of onrechtstreeks de soms zeer ernstige gevolgen meemaken van deze crisis.
We benadrukken namens Natuurpunt onze dankbaarheid voor de indrukwekkende gezamenlijke inzet van velen. In de eerste plaats de gezondheidswerkers maar ook allen die cruciale inspanningen leveren om onze samenleving te ondersteunen.
We vertrouwen er samen met jullie op dat alle zorg en moeite ons binnenkort naar een veilige en solide goede afloop leiden.