Reservaat domein Zevenkerken

ven_Zevenkerken
Zevenkerken – vennetje (Foto: Stefaan Verplancke)
Het heidegebied heeft zowat dezelfde kenmerken als het Rode-Dopheidereservaat.
Daarnaast is ook het vennetje van belang. Het is nu al rijk aan libellen en waterjuffers. Er werden de laatste jaren Metaalglanslibel, Venwitsnuitlibel en Zwervende Pantserjuffer waargenomen. In het reservaat telden we al 22 soorten libellen en juffers, en evenveel soorten vlinders.
Schorpioenvlieg
Schorpioenvlieg (Foto: Johan Opsomer
Het reservaat, dat met een beheerscontract in afspraak met de Abdij onderhouden wordt door Natuurpunt Brugge, is een aardige uitbreiding van het heide-lappendeken in Sint-Andries en Sint-Michiels.
Van zodra dergelijke heidebebossing gekapt wordt, schiet de heide er weer overal uit de grond. Als zo’n terrein opnieuw bebost wordt, verdwijnt de heide weer tijdelijk (omdat die licht nodig heeft), om bij een volgende kapping opnieuw te kiemen. Dat is wat gebeurde in Zevenkerken, in het Rodedopheidereservaat (het tweelingreservaat langs de autosnelweg, op de terreinen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, op een boogscheut van Zevenkerken) en de heideveldjes van Beisbroek en Tillegem.
Ligging: in de onmiddellijke omgeving van de St.-Andriesabdij Zevenkerken (St.-Andries-Brugge) langsheen de Diksmuidse Heerweg
Oppervlakte: 4,00 ha
Aard: heidegebied
Eigenaar: deels abdij Zevenkerken, deels in privébezit
Beheerder: Natuurpunt Brugge
Conservator: Stefaan Verplancke; e-mail: verplancke-de.neve@skynet.be
Toegankelijkheid: uitsluitend toegankelijk tijdens geleide wandelingen
Kaart:
reservaat_domein_Zevenkerken
Reservaat domein Zevenkerken