Reservaat domein Zevenkerken

 
ven_Zevenkerken
Zevenkerken
 
 
Het heidegebied heeft zowat dezelfde kenmerken als het Rode-Dopheidereservaat. Het vennetje is rijk aan libellen en waterjuffers. In het reservaat telden we al 22 soorten, waaronder Metaalglanslibel, Venwitsnuitlibel en Zwervende Pantserjuffer. Daarnaast troffen we evenveel soorten vlinders aan.
 
Het reservaat, dat onderhouden wordt door Natuurpunt Brugge, is een aardige uitbreiding van het heide-lappendeken in Sint-Andries en Sint-Michiels.
Zodra dergelijke heidebebossing gekapt wordt, schiet de heide weer overal uit de grond. Als zo’n terrein opnieuw bebost wordt, verdwijnt de heide weer tijdelijk (omdat die licht nodig heeft), om bij een volgende kapping opnieuw te kiemen. Dat is wat gebeurde in Zevenkerken, zoals ook in het Rodedopheidereservaat (het tweelingreservaat langs de autosnelweg, op de terreinen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, op een boogscheut van Zevenkerken) en in de heideveldjes van Beisbroek en Tillegem.
 
Ligging: in de omgeving van de St.-Andriesabdij Zevenkerken (St.-Andries-Brugge) langsheen de Diksmuidse Heerweg
Oppervlakte: minder dan 4,00 ha
Aard: heidegebied
Eigenaar: abdij Zevenkerken
Beheerder: Natuurpunt Brugge
Conservator: Stefaan Verplancke; e-mail: verplancke-de.neve@skynet.be
Toegankelijkheid: Privédomein. Uitsluitend toegankelijk tijdens geleide wandelingen
Kaart: