Reservaat domein Zevenkerken

 

 
 
Het heidegebied heeft zowat dezelfde kenmerken als het Rode-Dopheidereservaat, het tweelingreservaat langs de autosnelweg, op de terreinen van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, op een boogscheut van Zevenkerken. Het vennetje is rijk aan libellen en waterjuffers. In het reservaat telden we al 22 soorten, waaronder Metaalglanslibel, Venwitsnuitlibel en Zwervende Pantserjuffer. Daarnaast troffen we evenveel soorten vlinders aan.
 
Het reservaat, dat onderhouden wordt door Natuurpunt Brugge, is een aardige uitbreiding van het heide-lappendeken in Sint-Andries en Sint-Michiels.
Zodra heidebebossing gekapt wordt, schiet de heide weer overal uit de grond. Als zo’n terrein opnieuw bebost wordt, verdwijnt de heide tijdelijk, omdat die licht nodig heeft. Bij een volgende kapping begint ze opnieuw te kiemen. Dat is wat gebeurde in Zevenkerken, net zoals in het Rodedopheidereservaat en in de heideveldjes van Beisbroek en Tillegem.
 
Ligging: in de omgeving van de St.-Andriesabdij Zevenkerken (St.-Andries-Brugge) langsheen de Diksmuidse Heerweg
Oppervlakte: minder dan 4,00 ha
Aard: heidegebied
Eigenaar: abdij Zevenkerken
Beheerder: Natuurpunt Brugge
Conservator: Stefaan Verplancke; e-mail: verplancke-de.neve@skynet.be
Toegankelijkheid: Privédomein. Uitsluitend toegankelijk tijdens geleide wandelingen
Kaart: